Logo Jiří Rykl

Klient

Lokace

Zaměření

Mini Pos

Mini Pos a jejich pokladní systém

Produktový leták pro společnost miniPOS a vizualizace systému, které vznikly za účelem letáku a prezentace napříč médii. Leták jednoduše a přehledně prezentuje pokladní systém a všechny výhody, které díky němu získáte.