Logo Jiří Rykl

Klient

Lokace

Zaměření

Futured a jejich rebrand 

Futured mě oslovili s návrhem landing page s prezentací jejich rebrandu a s prosbou o návrh několika materiálů k jejich proměně.

Pustil jsem se do práce a připravil návrh landing page. Na stránce prezentuji jednotlivé kroky přeměny z Funtasty na Futured, jejich nový grafický design, vizuální prvky, ikony, font a komunikaci na sociálních sítích. Web doprovází několik tiskovin a animací znázorňující práci s textem, ikonami nebo například varianty nového loga Futured.
Z tiskovin to byl dopis, který Futured rozesílali svým klientům s informacemi o svém rebrandu, jako ulitý padnoucí do brandované obálky formátu A5.
Skládaná brožura/leták, kde jsem pomocí výseku zkrátil přední stranu s inspirací v ostrých linkách nového loga. Brožura má formát A4.