Logo Jiří Rykl

Klient

Lokace

Zaměření

EDUA Group

Pro společnost EDUA Group a její další značky jsem pracoval více jak dva roky

Jako interní grafický designer jsem měl tu čest připravit návrh nového loga. V názvu společnosti jsem využil dvou písmen U, ze kterých se stala hlavní myšlenka celé identity. Nápad jsme dále rozpracovali do všech kampaní. Společnost prošla kompletním redesignem, se kterým nám pomohl kreativní ateliér Frank.
EDUA Group image photo U
Součástí návrhů bylo i nespočet tiskových materiálů nebo například grafické zpracování webové stránky. Jeden z mých oblíbených je brožura s portfoliem společností, strategií a přehledem vybraných čísel.
Celá skupina EDUA Group pracovala s nástroji od společnosti Google, a tak jsme webové stránky stavěli a navrhovali v prostředí G-sites.