Logo Jiří Rykl

Klient

Lokace

Zaměření

DigiCrew

Parta z DigiCrew chtěla nové zajímavé logo a návrh jak by mohla vypadat jejich identita a tiskoviny.

Parta z DigiCrew měla jasno a tak zadání znělo. Vytvořit jednoduché, ale moderní logo, použít při tvorbě pestré kontrastní barvy a tak, aby logo odráželo, v jakém oboru agentura působí. Návrhů a variant bylo několik, ale nakonec zvítězila jednoduchost. DigiCrew je digitální agentura, a tak piktogram tvoří dvojici pixelů a „close button“, kterým se zavírá popup okno. 

Furt mi to bylo málo, a tak jsem zkusil ještě jednu variantu, a to překrýt piktogramem začátek nápisu, tak jak tomu bývá právě u popup oken, a tím se mi podařilo logu dodat tu potřebnou závěrečnou message. Celý tento nápad jsem dále rozpracoval do několika návrhů, jak pracovat s logem, případně se sloganem a logem. Na vizitce s údaji pracuji například jako s kompletním popup oknem, ve kterém jsou potřebné informace, a za oknem se skrývá název agentury, právě podle této varianty loga. 

Loga se nakonec odsouhlasili obě, tak aby se s nimi dalo dále pracovat podle potřeb a využívat je tak i v kreativnější variantě. Spolu s logem vzniklo i několik tvarů „symbolů„, které vycházejí z digitálu a zastupují obory nebo sekce na webu, jako je například webový design, video, sociální média atd., a dále se tak prolínají s vizuální identitou.