Logo Jiří Rykl

Klient

Lokace

Zaměření

Dentsu

Dentsu Social Performance Academy

O vzniku projektu z médií: Dlouholetá spolupráce mezi Dentsu a Facebookem dala vzniknout novému projektu. Individuální program ve formě mentoringu, který má za úkol prohloubení znalosti v oblasti social media marketingu na klientské straně a zároveň prezentace nových možností této rostoucí platformy především v oblasti sofistikovaných výkonnostních kampaní.
Náhled prezentace Dentsu SPA
Jako grafický designer v agentuře Bistro Social, která měla tento nový projekt na starost, jsem měl možnost se podílet a navrhnout logo a vizuálně čisté grafické zpracování. Dlouhý název celého projektu na začátku představoval výzvu. Já z něj udělal výhodu. Projekt Social Performance Academy měl za úkol pečovat o rozvoj znalostí na straně klienta. Vlastně ho tak trochu hýčkat. Zkratkové slovo vytvořené z celého názvu projektu tedy „SPA“ pak dostává zcela nový rozměr.
Facebook a Bistro Social daly krásný barevný základ, který se slil do ikonického podkladu Akademie. Barevný podklad jsem využil jako ikonu a součást loga, i jako hlavní grafický prvek propojující celý vizuální styl. Na stránce můžete nahlédnout jak pracovat s podkladem, případně fotkou na jednotlivých snímcích prezentace nebo v edukačním materiálu.
Náhled prezentace 03 Dentsu SPA